Нүүр хуудас  ›  Мэдээ
 
2020.01.29  UPR-ийн Үндэсний илтгэл танилцуулах уулзалт боллоо
2019.12.11  “Эрхийнхээ төлөө нэгдэцгээе!” өдөрлөг боллоо
2019.12.10  “Бидний эрх-Хүний эрх” мэдээллийн зах боллоо
2019.12.01  “Бидний эрх-Хүний эрх” мэдээллийн өдөрлөг болно
2019.11.17  Бизнесийн салбарынхныг “Олон Улсын Хүний Эрхийн Өдөр”-ийг тэмдэглэх үйл ажиллагаанд хамтрахыг уриалж байна
  Үндэсний илтгэлээ НҮБ-ын ХҮНИЙ ЭРХИЙН ЗӨВЛӨЛД хүргүүллээ
ГХЯ, Олон нийттэй харилцах газар   
2010 оны 8-р сарын 18, Лхагва гариг


2010 оны 11-р сард Женев хотноо болох Хүний эрхийн Зөвлөлийн Ажлын хэсгийн ээлжит 9 дүгээр хуралдаан, 2011 оны 3-р сард болох Хүний эрхийн Зөвлөлийн 16 дугаар нэгдсэн чуулганаар тус тус хэлэлцэх Монгол Улсын Үндэсний илтгэлийг  2010 оны 8 дугаар сарын 20-ны дотор Хүний эрхийн Зөвлөлд хүргүүлэх ёстой бөгөөд 8-р сарын 17-ны өдөр албан ёсоор хүргүүллээ гэж Монгол улсын Гадаад харилцааны яам  мэдээллээ.

Монгол улсын Засгийн газар Үндэсний илтгэл бэлтгэх зорилгоор холбогдох яам, агентлагын төлөөлөл бүхий Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдаар ахлуулсан Ажлын хэсгийг Ерөнхий сайдын захирамжаар байгуулж, үйл ажиллагааны удирдамж, төлөвлөгөөний дагуу ажилласан бөгөөд илтгэл бэлтгэх асуудлаар НҮБ, төрийн бус-иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран 2 удаа уулзалт зохион байгуулж, санал солилцсон.

Хүний эрхийн Зөвлөлөөс гаргасан зөвлөмж, бусад улс орны үндэсний илтгэлийн агуулга, бүтэц, мөн түүнчлэн “Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын Пакт”, “Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж шийтгэхийн эсрэг Конвенц”, “Хүүхдийн эрхийн тухай Конвенц”-ийн хэрэгжилтийн талаар 2009, 2010 онд боловсруулсан илтгэлүүдийн агуулгыг харгалзан нийт 6 бүлэг, 102 зүйл анги бүхий илтгэлийг боловсруулсан бөгөөд боловсруулах хугацаанд олон нийтийн саналыг авах зорилгоор төслийг Монгол Улсад хүний эрхийг хангах Үндэсний хөтөлбөрийн хорооны веб хуудсанд байрлуулж, мэдээллийн хэрэгслээр ярилцлага өгсөний зэрэгцээ хүний эрхийн чиглэлээр зохион байгуулагдсан хурал, зөвлөлгөөний үеэр илтгэлийн талаар сурталчлан таниулах ажлыг тус тус  хийсэн байна.

Дэлгэрэнгүйг http://www.mfat.gov.mn/index.php?option=com_content&view=article&id=492%3A2010-08-18-07-49-34&catid=43%3A2009-12-20-21-55-03&Itemid=62&lang=mn
 
НҮБ-ын Хүний эрхийн дээд комиссарын газар/Монгол