Нүүр хуудас  ›  Мэдээ
 
2020.02.01  “Алсын хараа 2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн төсөлтэй танилцацгаая!
2020.01.29  UPR-ийн Үндэсний илтгэл танилцуулах уулзалт боллоо
2019.12.11  “Эрхийнхээ төлөө нэгдэцгээе!” өдөрлөг боллоо
2019.12.10  “Бидний эрх-Хүний эрх” мэдээллийн зах боллоо
2019.12.01  “Бидний эрх-Хүний эрх” мэдээллийн өдөрлөг болно
  МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТАЛААРХ ҮНДЭСНИЙ ИЛТГЭЛ
Монгол улсын засгийн газар  НҮБ-ын  Хүний эрхийн Зөвлөлөөс гаргасан зөвлөмж, бусад улс орны үндэсний илтгэлийн агуулга, бүтэц, “Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын Пакт”, “Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж шийтгэхийн эсрэг Конвенц”, “Хүүхдийн эрхийн тухай Конвенц”-ийн хэрэгжилтийн талаар 2009, 2010 онд боловсруулсан илтгэлүүдийн агуулгыг харгалзан нийт 6 бүлэг, 102 зүйл анги бүхий илтгэл  боловсруулжээ.

ҮНДЭСНИЙ ИЛТГЭЛ-ийг  бүрэн эхээр PDF хувилбараар авч болно.

       I. ТАНИЛЦУУЛГА

А. Ээлжит нэгдсэн хэлэлцүүлгийн талаарх Монгол Улсын байр суурь
В. Үндэсний илтгэл боловсруулах арга зүй ба зөвлөлдөх ажиллагаа

      II. ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ, ХӨХИҮЛЭН ДЭМЖИХ ТӨРИЙН МЕХАНИЗМ

А. Үндсэн зорилго
В. Хууль зүйн орчин ба төрийн механизм
С. Хүний эрхийн байгууллагууд
D. Хүний эрхийн талаар олон улсын өмнө хүлээсэн үүрэг

      III. ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ, ХӨХИҮЛЭН ДЭМЖИХ

Хүний эрхийн талаар хүлээсэн үүргийн хэрэгжилт

        1. Амьд явах эрх
        2. Эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрх
        3. Өмчлөх эрх
        4. Ажил мэргэжлээ чөлөөтэй сонгох эрх
        5. Эрүүл мэндээ хамгаалуулах эрх
        6. Сурч боловсрох эрх
        7. Сонгох, сонгогдох эрх
        8. Сайн дураар эвлэлдэн нэгдэх эрх
        9. Бүтээл туурвих эрх
       10. Хүйсээр алагчлуулахгүй байх эрх
       11. Халдашгүй чөлөөтэй байх эрх
       12. Шашин шүтэх эрх
       13. Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх
       14. Хувь хүний нууц халдашгүй байх эрх
       15. Чөлөөтэй зорчих эрх
       16. Хүүхдийн эрх
       17. Гадаадын иргэний эрх
       18. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрх
       19. Эмэгтэйчүүдийн эрх
       20. Хүнсний аюулгүй байдал

IV. НҮБ-ЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ДЭЭД КОМИССАРЫН ГАЗРЫН ЭРҮҮДЭН ШҮҮХИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ТУСГАЙ ИЛТГЭГЧЭЭС ӨГСӨН ЗӨВЛӨМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН БАЙДАЛ

V. ХҮНИЙ ЭРХ – ТЭРГҮҮН АЧ ХОЛБОГДОЛ ӨГЧ БУЙ АСУУДАЛ

VI. ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ
Гишүүн байгууллагуудын бөглөх маягт
НҮБ-ын Хүний эрхийн дээд комиссарын газар/Монгол
Хүний эрхийн форумын ёс зүйн зөвлөлийн журам
Хүний эрхийн форумын бүх гишүүдийн хурлын дэг
Хүний эрхийн төрийн бус байгууллагуудын форумын дүрэм