Нүүр хуудас  ›  Мэдээ
 
2019.10.05  Хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжит тайланг гурав дахь удаагаа илгээлээ
2019.09.01  Хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжит дүгнэлт хэлэлцүүлэг (UPR)-ийн тайлан танилцуулах зөвлөлдөх уулзалт боллоо
2019.08.22  “НҮБ-ын гэрээний хороодын гомдлын механизмыг үр нөлөөтэй ашиглах нь” сэдэвт сургалт боллоо
2019.08.09  А.Балдангомбо: Хичнээн сорилт, бэрхшээлтэй тулгарсан ч “ШАНТАРЧ БОЛОХГҮЙ”
2019.08.07  Аливаа бодлогын баримт бичигт манай санал туссан байвал ихэд урам авдаг
  НҮБ-ын ХЭХ-ны гишүүн Кристер Телин, Иргэний болон Улс Төрийн Эрхийн Төвийн захирал Патрик Мютценберг нар ажлын айлчлал хийнэ

НҮБ-ын Хүний Эрхийн Хорооны гишүүн Кристер Телин, Иргэний болон Улс Төрийн Эрхийн Төвийн захирал Патрик Мютценберг нар Монгол Улсад 2011 оны 12-р сарын 5-9-ны өдрүүдэд албан айлчлал хийлээ. Уг айлчлал нь НҮБ-ын ХЭХ-ны Иргэний болон Улс Төрийн Эрхийн Олон Улсын Пакт (ИУТЭОУП)-ын хэрэгжилтийн талаарх Монгол Улсын Засгийн газрын ээлжит  5  дахь илтгэлийг хэлэлцээд ХЭХ-ноос өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхэд нөлөөлөх зорилготой юм. 

Айлчлалын хүрээнд Иргэний болон Улс Төрийн Эрхийн Олон Улсын Пакт (ИУТЭОУП)-ын дагуу Монгол Улсын Засгийн Газрын тайланд өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх асуудлаар ТББ-уудтай нэг  өдрийн хэлэлцүүлэг, мөн төрийн байгууллагууд болон ТББ-уудтай хамтран  дугуй ширээний ярилцлага уулзалт зохион байгуулна.

Төлөөлөгчид УИХ-ын Хүний Эрхийн Дэд Хорооны дарга, Ерөнхийлөгчийн тамгын газрын Хуулийн бодлогын зөвлөх, Хүний Эрхийн Үндэсний Комиссын дарга, ХЗДХЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга, ГХЯ-ны Гэрээ, эрх зүйн газрын захирал нартай  уулзана. 

Монгол Улс “Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын Пакт” –д 1968 оны 01 дүгээр сарын 05-нд гарын  үсэг  зурж, 1974 оны 11 дүгээр сарын 18-нд соёрхон баталжээ.

Монгол улсын Засгийн газар  “Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын Пакт”-ын хэрэгжилтийн талаарх ээлжит  5  дахь илтгэлийг  2003 оны 3 дугаар сарын 31-нд  НҮБ-ын Хүний эрхийн Хороонд явуулах байсан ч  2009 оны 6 дугаар сард буюу хугацаанаас 6 жилийн дараа илгээсэн байна. 

2011 оны 3-р сард АНУ-ын Нью-Йорк хотод болсон НҮБ-ын ХЭХ-ны 101 дүгээр хуралдаанаар Монгол улсын Засгийн газрын Иргэний болон улс төрийн эрхийн тав дахь илтгэлийг  хэлэлцээд  27 зүйл бүхий зөвлөмж өгсөн бөгөөд хуралдаанд ХЗДХЯ-ны төрийн нарийн бичгийн дарга  Г.Баясгалан тэргүүтэй төлөөлөгчид оролцсон юм.

НҮБ-ын Хүний эрхийн дээд комиссарын газар/Монгол