Нүүр хуудас  ›  Мэдээ
 
2018.06.01  ХЭФ “Монгол Улсын дунд хугацааны хэрэгжилтийн тайлан” илгээв
2018.03.29  Зүүн бүсийн “Хүний эрхийн төлөв байдал” сэдэвт хэлэлцүүлэг Хэнтий аймагт боллоо
2018.03.24  “Хүний эрхийн төлөв байдал” сэдэвт орон нутгийн цуврал хэлэлцүүлгийг баруун бүсэд зохион байгууллаа
2018.03.08  “Хүний эрхийн төлөв байдал” сэдэвт цуврал хэлэлцүүлэг Төв аймгаас эхэллээ
2017.12.08  “Хэнийг ч орхилгүй хөгжье!” олон нийтийн цуглаанд оролцогсдоос тавьсан шаардлага
  НҮБ-ын ХЭХ-ны гишүүн Кристер Телин, Иргэний болон Улс Төрийн Эрхийн Төвийн захирал Патрик Мютценберг нар ажлын айлчлал хийнэ

НҮБ-ын Хүний Эрхийн Хорооны гишүүн Кристер Телин, Иргэний болон Улс Төрийн Эрхийн Төвийн захирал Патрик Мютценберг нар Монгол Улсад 2011 оны 12-р сарын 5-9-ны өдрүүдэд албан айлчлал хийлээ. Уг айлчлал нь НҮБ-ын ХЭХ-ны Иргэний болон Улс Төрийн Эрхийн Олон Улсын Пакт (ИУТЭОУП)-ын хэрэгжилтийн талаарх Монгол Улсын Засгийн газрын ээлжит  5  дахь илтгэлийг хэлэлцээд ХЭХ-ноос өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхэд нөлөөлөх зорилготой юм. 

Айлчлалын хүрээнд Иргэний болон Улс Төрийн Эрхийн Олон Улсын Пакт (ИУТЭОУП)-ын дагуу Монгол Улсын Засгийн Газрын тайланд өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх асуудлаар ТББ-уудтай нэг  өдрийн хэлэлцүүлэг, мөн төрийн байгууллагууд болон ТББ-уудтай хамтран  дугуй ширээний ярилцлага уулзалт зохион байгуулна.

Төлөөлөгчид УИХ-ын Хүний Эрхийн Дэд Хорооны дарга, Ерөнхийлөгчийн тамгын газрын Хуулийн бодлогын зөвлөх, Хүний Эрхийн Үндэсний Комиссын дарга, ХЗДХЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга, ГХЯ-ны Гэрээ, эрх зүйн газрын захирал нартай  уулзана. 

Монгол Улс “Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын Пакт” –д 1968 оны 01 дүгээр сарын 05-нд гарын  үсэг  зурж, 1974 оны 11 дүгээр сарын 18-нд соёрхон баталжээ.

Монгол улсын Засгийн газар  “Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын Пакт”-ын хэрэгжилтийн талаарх ээлжит  5  дахь илтгэлийг  2003 оны 3 дугаар сарын 31-нд  НҮБ-ын Хүний эрхийн Хороонд явуулах байсан ч  2009 оны 6 дугаар сард буюу хугацаанаас 6 жилийн дараа илгээсэн байна. 

2011 оны 3-р сард АНУ-ын Нью-Йорк хотод болсон НҮБ-ын ХЭХ-ны 101 дүгээр хуралдаанаар Монгол улсын Засгийн газрын Иргэний болон улс төрийн эрхийн тав дахь илтгэлийг  хэлэлцээд  27 зүйл бүхий зөвлөмж өгсөн бөгөөд хуралдаанд ХЗДХЯ-ны төрийн нарийн бичгийн дарга  Г.Баясгалан тэргүүтэй төлөөлөгчид оролцсон юм.

НҮБ-ын Хүний эрхийн дээд комиссарын газар/Монгол