Нүүр хуудас  ›  Мэдээ
 
2020.06.18  Хүний эрхийн форумаас элчин сайдуудад хандаж албан бичиг илгээлээ
2020.05.26  НҮБ-ын Монгол Улс дахь Суурин төлөөлөгч Тапан Мишрад албан бичиг илгээлээ
2020.05.14  ХЭФ-аас Ковид 19-ын цар тахалаас урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн төсөлд санал хүргүүлснийг Засгийн газар хэлэлцэн шийдвэрлэжээ
2020.04.30  Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийг хэлэлцэж буйтай холбогдуулан ХЭФ-аас УИХ-д албан бичиг илгээлээ
2020.04.30  Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн дараах зүйл заалт дах хүний эрхийн хязгаарлалт нь үзэл бодлоо илэрхийлэх, мэдээлэл хайх, олж авах зэрэг эрхийн хэм хэмжээнд үл нийцэж байна хэмээн үзэж, санал гаргалаа.
  Хүний эрхийн форумаас элчин сайдуудад хандаж албан бичиг илгээлээ

Хүний эрхийн форум (ХЭФ) нь COVID-19 цар тахлын энэ хүнд үед Монгол Улсын Засгийн газраас авч буй арга хэмжээнүүдийг санхүүжүүлэх зорилгоор хөглийн банкуудаас төсөв тэтгэх болон тусгай зориулалтын зээл, мөн Дипломат төлөөлөгчийг газрууд (ДТГ)-ын өөрсдийн санаачилсан буцалтгүй тусламжийн хөтөлбөр хэлбэрээр ирж буй шуурхай тусламжид талархалтай хандахын зэрэгцээ цар тахалтай тэмцэх эрх зүйн орчинг хүний эрхэд суурилсан хандлага, зарчмаар бүрдүүлэхэд хувь нэмрээ оруулахыг эрмэлзэн ажиллаж байна. 

Цар тахлын үеэр авч буй аливаа арга хэмжээ нь шуурхай байх шаардлагатай болохыг хүлээн зөвшөөрч байгаа хэдий ч НҮБ, олон улсын олон талт хамтын ажиллагааны байгууллага болон иргэний нийгмийн сүлжээнүүдээс дэлхий нийтэд анхааруулж буй тодорхой хэдэн чиглэлийг онцлон анхаарч ажиллахыг МУ-ын Засгийн газар болон түүнд дэмжлэг үзүүлж буй хоёр талын хамтын ажиллагааны тусламж олгогчдод уриалж байна.

Албан бичигтэй танилцах Гишүүн байгууллагуудын бөглөх маягт
НҮБ-ын Хүний эрхийн дээд комиссарын газар/Монгол
Хүний эрхийн форумын ёс зүйн зөвлөлийн журам
Хүний эрхийн форумын бүх гишүүдийн хурлын дэг
Хүний эрхийн төрийн бус байгууллагуудын форумын дүрэм