Нүүр хуудас  ›  ТББ-ын мэдээлэл
 
Хоёр дахь мөчлөг: 2015.05.05
Эхний мөчлөг: 2010.11.02
2019.05.10  НҮБ-ын Хүний эрхийн тусгай илтгэгч Мишел Форст Хүний эрхийн ТББ-ын форумын гишүүдтэй уулзлаа
2019.04.16  “Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сан ба авлига” сэдвээр хэлэлцүүлэг боллоо
2019.04.12  “Хүний эрх хамгаалагчдын эрх зүйн байдлын тухай” хуулийн төслийг дахин хэлэлцэх уриалга гаргалаа
2019.03.24  ХЭФ-ын ээлжит хурал Хөвсгөл далайн эрэгт болно
2019.03.18  ҮСДТ бэлтгэхэд ИНБ-дын санаачилга, оролцоо
  Монголын хүний эрхийн ТББ-уудын Форумын илтгэл

Монгол улсын Засгийн газар  2015 оны 5 дугаар  сарын 05-нд болох Хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжит дүгнэлт хэлэлцүүлэг (UPR - Universal Periodic Review)-ийн  ажлын хэсгийн 22-р хуралдаанд Монгол Улс дахь Хүний эрхийн төлөв байдлын талаарх Үндэсний хоёрдугаар илтгэлээ хэлэлцүүлэх гэж байна.

Монгол улс 4  жилийн өмнө буюу 2010 оны 11-р сарын 02-ны өдөр НҮБ-ын Хүний эрхийн ээлжит дүгнэлт хэлэлцүүлэгт анх удаа оролцсон бөгөөд НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөл нийт 129 зөвлөмж өгсөнөөс Засгийн газар 126 зөвлөмжийг  хэрэгжүүлэх амлалт авсан юм.

Хүний эрхийн ТББ-уудын Форум Хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжит дүгнэлт хэлэлцүүлэг /UPR/-ийн  хоёр дахь мөчлөгт 10 сэдвээр мэдээлэл бэлтгэн 2014 оны 9 дүгээр сарын 15-нд НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлд хүргүүллээ. 

Хоёр дахь мөчлөг: 2015.05.05

Эхний мөчлөг: 2010.11.02

Иргэний нийгмийн хэд хэдэн байгууллага хамтран эсхүл нэг байгууллага дангаараа өөрийн улс орон дахь хүний эрхийн анхаарал татсан асуудлаар илтгэл бэлтгэн UPR-т илгээж болно. 

НҮБ-ын гишүүн улс орнуудын хүний эрхийн төлөв байдлыг 4 жил тутам дүгнэн хэлэлцэх Хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжит дүгнэлт хэлэлцүүлэг /UPR/ хэмээх шинэ механизм нь ТББ-уудын оролцоог илүү нэмэгдүүлж чадсанаараа давуу талтай болж чадсан. Ямар ч ТББ UPR-т тайлан мэдээлэл хүргүүлэх, Ажлын хэсгийн хуралдаан болон түүний шийдвэрийг хэлэлцэн батлах ХЭЗ-ийн Бүгд хуралд оролцох боломжтой юм.   

Төрийн бус байгууллагын илтгэл нь 

              - Хугацааны хувьд Үндэсний илтгэлээс түрүүлж  ХЭЗ-д хүрдэг
              - Үндэсний илтгэлтэй адил хэмжээнд хэлэлцэгддэгээрээ ач холбогдолтой юм.

2010 оны 11-р сард Монгол Улс UPR-ын эхний мөчлөгт оролцохтой холбогдуулан  2010 оны 1 дүгээр сард  төрийн бус байгууллагуудын дунд зохион байгуулсан сургалтын үр дүнд хүний эрхийн ТББ-уудын форум  байгуулагдаж 9 асуудлаар мэдээлэл бэлтгэн ХЭЗ-д хүргүүлж,  ажлын хэсгийн 9-р хуралдаанд ТББ-ын форумын төлөөлөгчид ажиглагчаар оролцсон юм.


Монголын засгийн газрын төлөөлөгчид Хүний эрхийн зөвлөлийн хуралдааны үеэр улс орнуудын тавьсан асуултанд Монгол улсын Засгийн газрын төлөөлөгчдийн өгсөн зарим хариулттай ТББ-ын форум санал нийлэхгүй байгаагаа мэдэгдэж байв.


НҮБ-ын Хүний эрхийн дээд комиссарын газар/Монгол